Regulamin

REGULAMIN BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

Cele i założenia biegu

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Wyłonienie najszybszych Słupszczan w biegu na 10km

 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Słupsku

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

 

Patroni Medialni

 

Serwis internetowy MaratonyPolskie.PL

Radio Słupsk

 

Termin i miejsce

 • 11 listopada 2014, godz. 13.00
 • Miejsce startu – deptak przy ulicy Nowobramskiej przy kościele Mariackim
 • Rodzaj trasy – trasa płaska, 100% nawierzchni twardej (chodniki , kostka brukowa, asfalt ).
 • Trasa biegu – dystans 10 km – 3 pętle po 3,3km plus odcinek 100m –  Grodzka, Kowalska, Francesco Nullo, Mostnika, Nowobramska, Murarska, Bema, Zamenhoffa, Piekiełko, Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza.
 • Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz barierek, przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili .
 • Trasy będą wyznaczone głównie ulicami gdzie będzie wstrzymany ruch drogowy, oraz w miejscach tylko dla pieszych.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie dokładnie zmierzona metodą GPS.

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

 • Ustalony został limit na 400 uczestników. Decyduje kolejność wpłat.
 • Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony domtel-sport.pl , www.maratonypolskie.pl oraz na miejscu startu od godziny 11.00 do 12.40
 • Opłata startowa wynosi :
 • Opłata nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.
 • Biuro zawodów będzie mieścić się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Niedziałkowskiego 2 . Czynne w dniu imprezy od 30 do momentu startu.
  • 30 PLN – do 7 listopada 2014. Opłata płatna przelewem na konto STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem  „Bieg Niepodległości, imię i nazwisko”
  • 45 PLN – płatna gotówką w dniu zawodów

 

Klasyfikacja końcowa

 • Organizator przewiduje podział zawodników na 4 kategorie wiekowe M1 i K1 16-35 lat, M2 i K2 36-45 lat, M3 i K3 45-55 lat, M4 i K4 – powyżej 55lat, oraz kategoria open – dla wszystkich uczestników z podziałem na płeć.
 • Osobno będzie prowadzona klasyfikacja Słupszczan i Słupszczanek. Aby być klasyfikowanym w tej klasyfikacji, należy przedłożyć organizatorom przed biegiem dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem w Słupsku.
 • Klasyfikacja końcowa oparta na czasie brutto.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

 

Klasyfikacje dodatkowe

 • W ramach biegu zostaną rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Firm Kompozytowych. Firmy zgłaszają drużyny co najmniej trzyosobowe. O kolejności decyduje łączny czas trzech najszybszych osób z drużyny. Regulamin dodatkowej klasyfikacji będzie opublikowany w osobnym dokumencie.
 • W trakcie biegu będzie prowadzona klasyfikacja sprinterów. Regulamin „SPRINTEM DO …” będzie opublikowany w osobnym dokumencie.

 

 

Nagrody

 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn: 1 miejsce – 500 PLN, 2 miejsce – 400 PLN, 3 miejsce – 300 PLN.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii najlepszy Słupszczanin/Słupszczanka – 1 miejsce 300 PLN, 2 miejsce 200 PLN, 3 miejsce 100 PLN.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody pieniężne po 100 PLN za zajęcie miejsc bonusowych. Miejsca bonusowe zostaną podane tuż przed biegiem.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w kategoriach wiekowych
 • Nagrody nie dublują się.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkową koszulkę poliestrową i medal.
 • Rozdanie nagród odbędzie się tuż po biegu, ok. godziny 14.30 w Sali OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia opłaconych zgłoszeń 400 uczestników.
 • Organizator zapewnia szatnie, prysznice i depozyt. Będą się one znajdowały w OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.
 • Organizator zapewnia 40 miejsc parkingowych – 40 miejsc przy OSR ul. Niedziałkowskiego 2. Więcej miejsc parkingowych na parkingach publicznych miasta Słupska.
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie sanitarne w okolicy startu.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie.
 • Organizator zapewnia wodę w trakcie oraz po biegu, oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

baner bieg niepodleglosci

Dodaj komentarz