REGULAMIN „BIEGIEM PO AUTO”

REGULAMIN KLASYFIKACJI DODATKOWEJ
„BIEGIEM PO AUTO”
PODCZAS BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

Cele i założenia
Wyłonienie najszybszych sprinterów podczas Słupskiego Biegu Niepodległości

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Sponsor
AUTO DIUG
IGMAR AD MULTISALON
10247213_631809900261024_689744178405894319_n

Termin i miejsce
• 11 listopada 2014, od. godz. 13.00 – podczas Słupskiego Biegu Niepodległości
• Deptak przy bulwarze Popiełuszki – na prawie całej długości
• Rodzaj trasy – beton (chodnik starego typu)
• Dystans 180 m – początek i koniec odcinka sprinterskiego wyznaczają maty pomiarowe firmy DOMTEL.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

• Uczestnikami są uczestnicy Słupskiego Biegu Niepodległości – dodatkowe zapisy nie są niezbędne.
• Odcinek sprinterski należy pokonywać tylko w trakcie biegu głównego. Zabronione jest cofanie się i kilkukrotne pokonywanie odcinka sprinterskiego bez przebiegnięcia całej pętli.
• Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.

Klasyfikacja końcowa
• Każdy uczestnik będzie przebiegał przez odcinek sprinterski przy pokonywaniu każdej pętli. Do klasyfikacji będzie brany najlepszy czas z trzech prób (bądź mniejszej ilości prób w przypadku rezygnacji z kontynuowania biegu).
• Aby być sklasyfikowanym w klasyfikacji sprinterskiej, trzeba ukończyć główny bieg na 10km.
• W przypadku uzyskania tego samego czasu, o miejscu w klasyfikacji decyduje wyższa pozycja uzyskana na mecie całego Słupskiego Biegu Niepodległości.
• Osobno będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet.
• Nie będzie prowadzona klasyfikacja wg kategorii wiekowych.
• Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

Nagrody
• Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe i pieniężne wśród kobiet i mężczyzn: 1 miejsce – auto na weekend od IGMAR AD MULTISALON oraz AUTO DIUG dla najszybszego zawodnika (mężczyzny lub kobiety), 100 PLN dla najszybszych (kobieta i mężczyzna), 2 miejsce – nagroda rzeczowa, 3 miejsce – nagroda rzeczowa.
• Nagrody mogą dublować się z nagrodami w biegu głównym.
Postanowienia końcowe
• Te same jak w biegu głównym
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

 

Dodaj komentarz