Regulamin klasyfikacji dodatkowej

REGULAMIN KLASYFIKACJI DODATKOWEJ

„SPRINTEM DO GÓRY LODOWEJ”

PODCZAS BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Cele i założenia

Wyłonienie najszybszych sprinterów podczas Słupskiego Biegu Niepodległości

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Sponsor

GÓRA LODOWA Cafe

Termin i miejsce

 • 11 listopada 2016, godz. 13.00 – podczas Słupskiego Biegu Niepodległości
 • Deptak przy bulwarze Popiełuszki – na prawie całej długości
 • Rodzaj trasy – beton (chodnik starego typu)
 • Dystans 180 m – początek i koniec odcinka sprinterskiego wyznaczają maty pomiarowe firmy DOMTEL.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Uczestnikami są uczestnicy Słupskiego Biegu Niepodległości – dodatkowe zapisy nie są niezbędne.
 • Odcinek sprinterski należy pokonywać tylko w trakcie biegu głównego. Zabronione jest cofanie się i kilkukrotne pokonywanie odcinka sprinterskiego bez przebiegnięcia całej pętli.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.

Klasyfikacja końcowa

 • Każdy uczestnik będzie przebiegał przez odcinek sprinterski przy pokonywaniu każdej pętli. Do klasyfikacji będzie brany najlepszy czas z trzech prób.
 • Aby być sklasyfikowanym w klasyfikacji sprinterskiej, trzeba ukończyć główny bieg na 10km.
 • W przypadku uzyskania tego samego czasu, o miejscu w klasyfikacji decyduje wyższa pozycja uzyskana na mecie całego Słupskiego Biegu Niepodległości.
 • Osobno będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet.
 • Nie będzie prowadzona klasyfikacja wg kategorii wiekowych.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i pieniężne dla najszybciej trójki wśród kobiet i mężczyzn – zostaną one zaprezentowane przed biegiem na stronie biegu
 • Nagrody mogą dublować się z nagrodami w biegu głównym.

Postanowienia końcowe

 • Te same jak w biegu głównym
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660