Regulamin

REGULAMIN BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

Cele i założenia biegu

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Wyłonienie najszybszych Słupszczan w biegu na 10km

 

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

 

Sponsorzy

Urząd Miejski w Słupsku,  DIAB sp. z o.o., LAMINOPOL sp. z o.o., C-L sp. z o.o., Multisalon Auto DIUG, IGMAR AD.

 

Patroni Medialni

 

Głos Pomorza

 

Termin i miejsce

 • 11 listopada 2018, godz. 11.00
 • Miejsce startu – deptak przy ulicy Nowobramskiej przy kościele Mariackim
 • Rodzaj trasy – trasa płaska, 100% nawierzchni twardej (chodniki , kostka brukowa, asfalt ).
 • Trasa biegu – dystans 10 km – 2 pętle po 5 km –  Filmowa, Łukasiewicza, Mostnika, Francesco Nullo, bulwar Popiełuszki, Kowalska, Grodzka, Stary Rynek,  Murarska, Bema, Zamenhoffa, Piekiełko, Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza.
 • Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz barierek, przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili .
 • Trasy będą wyznaczone głównie ulicami gdzie będzie wstrzymany ruch drogowy, oraz w miejscach tylko dla pieszych.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie dokładnie zmierzona metodą GPS.

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

 • Ustalony został limit na 500 uczestników. Decyduje kolejność wpłat.
 • Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony domtel-sport.pl , www.maratonypolskie.pl oraz na miejscu startu od godziny 8.00 do 10.40 jeśli nie zostanie wykorzystany limit
 • Opłata startowa wynosi :
  • 25 PLN (bez koszulki) – do 31 października 2018. Opłata płatna przelewem na konto STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem  „Bieg Niepodległości, imię i nazwisko”
  • 45 PLN (z koszulką) – do 31 października 2018. Opłata płatna przelewem na konto STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem  „Bieg Niepodległości, imię i nazwisko, rozmiar koszulki”
  • 50 PLN (bez koszulki) – między 1 a 9 listopada 2018 płatna przelewem oraz  płatna gotówką w dniu zawodów
 • Opłata podstawowa (25 PLN) nie obejmuje pamiątkowej koszulki sportowej. Koszulkę można zamówić za dodatkową opłatą 20 PLN. Wzór koszulki będzie dostępny do obejrzenia na stronie internetowej biegu. Gwarantujemy otrzymanie koszulki we właściwym rozmiarze tylko tym, którzy opłacą bieg do 31 października.
 • Opłata nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.
 • Biuro zawodów będzie mieścić się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Niedziałkowskiego 2 . Czynne w dniu 9 listopada (piątek) w godzinach 00-19.00, oraz w dniu imprezy 11 listopada 2018 od 8.00 do 10.45. W sobotę 10.11 biuro będzie nieczynne

 

Klasyfikacja końcowa

 • Organizator przewiduje podział zawodników na 5 kategorii wiekowych M1 i K1 16-30 lat, M2 i K2 31-40 lat, M3 i K3 41-50 lat, M4 i K4 – 51-60 lat, M5 i K5 – powyżej 61 lat oraz kategoria open – dla wszystkich uczestników z podziałem na płeć.
 • Osobno będzie prowadzona klasyfikacja Słupszczan i Słupszczanek. Aby być klasyfikowanym w tej klasyfikacji, należy przedłożyć organizatorom przed biegiem dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem w Słupsku.
 • Klasyfikacja końcowa oparta na czasie brutto.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych domtel-sport.pl, www.maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

 

Klasyfikacje dodatkowe

 • W ramach biegu zostaną rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Firm Kompozytowych. Firmy zgłaszają drużyny co najmniej trzyosobowe. O kolejności decyduje łączny czas trzech najszybszych osób z drużyny. Regulamin dodatkowej klasyfikacji będzie opublikowany w osobnym dokumencie.
 • W trakcie biegu będzie prowadzona klasyfikacja sprinterów. Regulamin „SPRINTEM do HERBACIARNI” będzie opublikowany w osobnym dokumencie.

 

 

Nagrody

 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn: 1 miejsce – 500 PLN, 2 miejsce – 400 PLN, 3 miejsce – 300 PLN.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii najlepszy Słupszczanin/Słupszczanka – 1 miejsce 300 PLN, 2 miejsce 200 PLN, 3 miejsce 100 PLN.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody pieniężne po 100 PLN za zajęcie miejsc bonusowych. Miejsca bonusowe zostaną podane tuż przed biegiem.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w kategoriach wiekowych
 • Nagrody nie dublują się.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie pamiątkowy odlewany medal.
 • Rozdanie nagród odbędzie się tuż po biegu, ok. godziny 13.30 w Sali OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Ustala się limit ukończenia biegu na 1h 10minut. Po tym czasie biegacze którzy nie ukończyli biegu mogą być proszeni o zejście z trasy.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia opłaconych zgłoszeń 500 uczestników.
 • Organizator zapewnia szatnie, prysznice i depozyt. Będą się one znajdowały w OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.
 • Organizator zapewnia 40 miejsc parkingowych – 40 miejsc przy OSR ul. Niedziałkowskiego 2. Więcej miejsc parkingowych na parkingach publicznych miasta Słupska.
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie sanitarne w okolicy startu.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie.
 • Organizator zapewnia wodę w trakcie oraz po biegu, oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl
 •  

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

Dodaj komentarz