Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie mieścić się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Niedziałkowskiego 2.

Czynne

09.11.2018 (piątek) w godz. 16:00 – 18:00 i

11.11.2018 (niedziela) w godz. 8.00 -10.45